Prádelna Štěpánka Žamberk

Štěpánka Jirků, Chelčického 219, 564 01 Žamberk, IČ: 74478532, IČ: 74478532, info@pradelna-zamberk.cz


Náhradní plnění

 

Pouze po předchozí dohodě - kontakt: Bc. Štěpánka Jirků - email: info@pradelna-zamberk.cz , tel.: 775 301 108

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením (dále jen ZP) ve výši povinného podílu v poměru k celkovému počtu zaměstnanců. Povinný podíl u těchto zaměstnavatelů činí 4%. Povinnost zaměstnávat osoby se ZP ve výši povinného podílu mohou zaměstnavatelé plnit třemi způsoby, uvedenými v § 81 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, a to buď samostatně nebo jejich vzájemnou kombinací.

Jedná se o:

  • zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v pracovněprávních vztazích
  • odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům
  • odvod do státního rozpočtů ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za jednoho zaměstnance

Jelikož jsme organizace, která zaměstnává více než 50% občanů se ZP a tím splňujeme podmínku §81 odst. 2, písm. b) zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č.518/2004 Sb., rádi bychom Vám nabídli možnost odebírat naše zboží, abyste těmito nákupy mohli započítávat své chybějící zaměstnance se ZP, a tím naplňovali povinný podíl občanů se ZP na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele dle zákona.

Počet zaměstnanců, které si zaměstnavatel započítá do plnění svého povinného podílu, se podle § 18 zákona o zamněstnanosti rovná podílu celkového objemu plateb za výrobky, služby (bez DPH) odebrané ve sledovaném kalendářním roce od zamněstnavatele, který splňuje podmínky pro poskytovaní těchto výrobků, služeb, a sedminásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendáčního roku. Maximálně však ve výši nejvyššího přepočteného počtu zaměstnanců dodavatele za jednotlivá čtvrtletí.
 

V případě dalších informací ohledně náhradního plnění nebo služeb nás kontaktujte, rádi se Vám budeme věnovat. Více informací může poskytnout Úřad práce a nebo více zde.

Kontakt

PROVOZOVNA:

PRÁDELNA ŽAMBERK s.r.o.
Hluboká 102
564 01  Žamberk

info@pradelna-zamberk.cz

Marcel Jirků
tel. +420 777 743 664

 

FAKTURAČNÍ ADRESA:

PRÁDELNA ŽAMBERK s.r.o.
Chelčického 219
564 01  Žamberk

IČ:        07135734
DIČ: CZ07135734

Společnost zapsaná pod spisovou
značkou C 41692 vedená u 
Krajského soudu v Hradci Králové

 

 

 

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies